De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies van Praktijk In Balance: Reconnective Healing, The Reconnection, en Mindfulness (MBCT) en Holistische therapie.

1. De kosten van de sessies worden in rekening gebracht volgens het geldende of overeengekomen tarief. De kosten dienen contant tijdens de sessie te worden voldaan. Bij The Reconnection en de mindfulness training, dient het bedrag voor aanvang van de sessie en/of training voldaan te zijn.

2. Ik heb erkende opleidingen gevolgd, maar ik ben géén arts. Reconnective Healing®, de persoonlijke Reconnection®, Reiki, Holistische therapie, of een Mindfulness training zijn geen vervangingen van een geneeskundige behandeling en/of medicijnen. Een Mindfulness-training is geen vervanging voor een eventueel lopende therapie en/of behandeling. Ook niet voor de consulten bij uw (huis)arts of therapeut. Ga bij medische klachten ook naar de huisarts voor een diagnose. Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts of specialist.

3. Wanneer u bij een arts of specialist onder behandeling bent, blijf dan de behandeling bij deze arts of specialist voortzetten. Wanneer u medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, bespreek dan het gebruik met deze arts of specialist. Wijzigingen in het medicatiegebruik dient u altijd in overleg te doen met deze arts of specialist.

4.  Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht wanneer de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen.

5. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van de Praktijk In Balance. De practitioner kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten het consult. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag/keuzes en de gevolgen daarvan. Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit advies/begeleiding. Reconnective Healing®, de persoonlijke Reconnection®, Reiki, Mindfulness en Holistische therapie bieden aanvullende zorg en zijn dusdanig niet gericht op klachten en symptomen. Praktijk In Balance geeft derhalve geen garanties voor eventuele verbeteringen in de fysieke en/of psychische gesteldheid.


Afzeggingen

6. Voor Reconnective Healing®, The Reconnecion®, Reiki, Holistische therapie geldt dat afspraken minimaal 24 uur van te voren dienen te worden afgezegd. Dit kan telefonisch op 06 – 1209 7886.  Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen, spreek dan duidelijk je naam en afspraakgegevens in op de voicemail of stuur een e-mail naar info@praktijkinbalance.nl . Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd is Praktijk In Balance helaas genoodzaakt de kosten door te berekenen. Dit geldt voor een Reconnective Healing® sessie, de persoonlijke Reconnection®, Reiki, Holistische therapie.

7. Bij een afzegging van een Mindfulness training geldt dat voor een afzegging van een week tot 48 uur van tevoren 40% van het totaalbedrag in rekening wordt gebracht. Bij afzegging vanaf 48 uur tot het moment van aanvang, zal het totaalbedrag in rekening worden gebracht. Bij het tussentijds stoppen van een Mindfulness training blijft het totaalbedrag van toepassing en wordt er geen korting verleend.

8. Praktijk In Balance een uitzondering maken op bovenstaande. Dit kan alleen bij afzeggingen die zijn ontstaan door zeer ernstige omstandigheden, die buiten uw schuld zijn ontstaan.