De geschiedenis van Usui Reiki Ryoho (ook wel Usui Systeem of Natural Healing), ofwel de ontdekking van Reiki… begint met een lange weg van ontdekkingen, waardoor Dr. Mikao Usui de grondlegger zal worden van deze natuurlijke geneeswijze.


Dr. Mikao Usui is hoogleraar aan de Doshisha universiteit in Kyoto Japan. Een vraag die een student aan hem stelt verandert zijn leven. De vraag is waarom wij mensen niet in staat zijn te helen met handen, net als Christus en Boeddha. Dr. Usui heeft daar geen antwoord op en hij neemt op dat moment een beslissing en dient zijn ontslag in. Hij vertrekt naar de Verenigde Staten op zoek naar het genezen door handoplegging. Een begin van een lange weg door de geschiedenis, waardoor hij later de grondlegger zal worden van Reiki als natuurlijke geneeswijze.

In de Verenigde staten vindt Dr. Usui niet wat hij zoekt en hij besluit terug te keren naar Japan. Eenmaal in Japan bezoekt hij vele boeddhistische kloosters. Na verloop van tijd komt hij in een Zen klooster. Dr. Usui vraagt of hij binnen mag komen om daar de boeddhistische geschriften, de Sutras, te kunnen bestuderen. Nog steeds is hij op zoek naar de sleutel van het genezen. Men laat hem toe en de studie begint. Na verschillende vertalingen te hebben gelezen vindt hij nog steeds niet wat hij zoekt.


De ontdekking van Reiki

Hij besluit de oude taal Sanskriet te leren, waardoor hij de originele verhalen kan lezen en ook toegang krijgt tot de Sutras die nooit vertaald zijn. Na 7 jaar zoeken vindt Dr. Usui wat hij heeft gezocht, in de lessen van Boeddha, die zijn opgeschreven door een onbekende discipel terwijl zijn meester sprak. Het is de formule met de symbolen en de beschrijving hoe Boeddha kon genezen. Maar zoals altijd blijkt dat iets lezen, iets anders is dan de kracht hebben om het uit te voeren.

Een oude abt adviseert hem naar 1 van de heilige bergen in de omgeving te gaan en te mediteren om zo de kracht van het genezen te ontvangen. De volgende dag gaat hij op weg en beklimt de berg. Hij gaat zitten en legt 21 steentjes voor zich neer en gaat in meditatie. Elke dag gooit hij eens steentje weg. Er gebeurt niets en hij voelt zijn krachten op raken.

Op de 21e dag is Dr. Usui zich plotseling bewust van een lichtstraal en gebeurt er iets bijzonders. Hij staat daarna op als een verfriste man en begint de berg af te dalen. Hij had contact gemaakt met de Universele energie die hij Reiki noemde. Dr. Mikao Usui is de 1e grandmaster of The Usui System of Natural Healing.


5 Reiki principes

Er zijn 5 leefregels die Dr. Usui meegaf als onderdeel van Reiki, waarmee hij het belangrijk vond dat mensen waardering voor hun lichaam en het leven hebben. Dit zijn de eenvoudige pure principes voor alleen vandaag:

  • Vandaag laat je geen boosheid toe;

  • Vandaag maak je je geen zorgen;

  • Vandaag voel je dankbaarheid;

  • Ben je toegewijd in je ondernemingen;

  • Behandel je anderen met vriendelijkheid.


Hoe is het tegenwoordig

Tijdens zijn succesvolle praktijk leert Dr. Usui anderen Reiki beoefenen. Na Dr. Usui volgen er andere grand masters als zijn opvolgers: Chujiro Hayashi is de 2e grand master en Hawayo Takata de 3e grand master. Zij brengt Reiki ook buiten Japan. De kleindochter van dr.Takata, Phyllis Lei Furumoto is de 4e grand master in het Usui System of Natural Healing, zij besloot terug te keren naar de Japanse benaming van de beoefening van Reiki en het systeem dat zij onderwijst te identificeren als Usui Shiki Ryoho. In deze lijn van Reiki masters ben ik door mijn Reiki Master opgeleid als practitioner in Reiki 1 en 2, en als Reiki master. Meer over Dianne

Op 15 maart 2019 erkend Phyllis Lei Furumoto, Johannes Reindl uit Oostenrijk als haar opvolger. Phyllis Lei Furumoto overlijdt 31-03-2019 op 70-jarige leeftijd.Tot slot – Het verhaal van Dr. Usui en zijn opvolgers is veel uitgebreider dan hierboven geschreven, dit is een zeer beknopte versie die vooral over Dr. Mikao Usui en de geschiedenis van Reiki gaat. Zijn opvolgers hebben hun eigen verhaal, die je ook op internet kunt vinden als je hier meer over wilt weten. Binnen het beoefenen van Reiki zijn er al vele jaren diverse stromingen. Dit wil niet zeggen dat de één beter of slechter is dan de ander. Uiteindelijk komt alles uit één Universele bron en die basis zal altijd hetzelfde zijn.