Een terugkeer naar optimale balans & diepe verbinding met jezelf.

Reconnective Healing werkt anders dan de vormen van healing die we tot nu toe kenden. Dit komt doordat Reconnective healing niet gericht is op klachten en symptomen, maar zorgt voor het herstellen van de balans in jezelf. Iedere cel heeft een trillingsfrequentie, die heel laag kan zijn wanneer je bijvoorbeeld ziek bent of stress hebt. Reconnective Healing verhoogt die trillingsfrequenties in je cellen. Dit gebeurt op lichamelijk, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel niveau.

En wat is nu gemakkelijker om in 1 tot 3 sessies meer balans in je lichaam en mind te krijgen, terwijl je lekker een half uurtje ontspannen op tafel ligt? De frequenties van Reconnective Healing zorgen ervoor dat je zelf herstellend vermogen wordt geactiveerd. Er vindt een verandering plaats die je soms gelijk herkent en soms duurt de herkenning wat langer. Maar er vindt altijd een healing plaats.

Je kunt het vergelijken met het planten van een zaadje in de grond. De eerste 30 cm zie je ook niets, maar er gebeurt van alles. Heb vertrouwen op het proces wat plaats vindt bij Reconnective Healing. En weet dat veranderingen meestal blijvend zijn.


Voor wie?

Reconnective Healing is voor iedereen, voor jong en oud. Je hoeft niet ziek te zijn of ‘erin te geloven’ om de helende frequenties hun werk te laten doen. Belangrijk is de bereidheid om te ervaren wat er is, om open te staan voor de mogelijkheden van een healing.

Wanneer je met je kind komt kan je als ouder gewoon bij de healing zijn. Soms is het zelfs fijn om eerst als ouder een healing te ontvangen. Tijdens een sessie kan je kind eventueel op schoot zitten en bijvoorbeeld een tekening maken. Dit is afhankelijk van leeftijd en bewegelijkheid.


Waarom?

De reden waarom je kiest voor Reconnective Healing is persoonlijk. Het kan bij niet lekker in je vel zitten; niet meer weten wat je wilt; stress; depressieve gevoelens; ernstige vermoeidheid tot een futloos gevoel; onbalans; lichamelijke pijn en meer. Of gewoon omdat je jezelf een healing gunt.

Het menselijk lichaam en onze geest proberen voortdurend balans te vinden en te behouden. Soms ontbreekt echter het vermogen om te herstellen van ziekte, stress, lichamelijke klachten, overbelasting, burn-out of emotionele gebeurtenissen. Reconnective Healing kan in die situaties goed helpen omdat het herstellend vermogen van lichaam en geest worden gestimuleerd.

Voor je kind kun je een sessie boeken omdat je de ontwikkeling van je kind wil ondersteunen, maar ook als je kind problemen heeft met bijvoorbeeld slapen, gedrag, omgang met anderen, leren, boosheid, angst en andere problemen. De healing werkt eenvoudig en biedt een kans voor kinderen om beter in hun vel te zitten, meer in balans te zijn.

De uiteindelijke reden is niet belangrijk. Reconnective Healing is levensvooruitgang en helpt je verder op jouw pad. De ervaring leert dat Reconnective Healing voor resultaten zorgt die men van te voren niet had kunnen bedenken. En onthoud wanneer je meer in balans bent, kan het zo maar zijn dat sommige dingen blijvend verminderen of verdwijnen.


Wat gebeurt er tijdens een Reconnective Healing?

Er vindt een interactie plaats tussen de practitioner, de cliënt en het universum. Hierdoor komt er nieuwe energie, licht en informatie beschikbaar uit een alles omvattend veld van helende frequenties.

Alles om ons heen en alles waar we uit opgebouwd zijn is energie. Ons organisme, onze essentie van zijn en ons werkelijke fysieke lichaam.

Men weet inmiddels dat licht in de cellen een belangrijke rol speelt bij de gezondheid van de mens.  Door Reconnective healing vindt er een verandering plaats op trillingsniveau en wordt het licht in onze cellen beter vastgehouden.  Je begint meer samenhangende lichtniveaus uit te zenden en je DNA is aan het veranderen.  Ons zelf herstellend vermogen wordt geactiveerd. 

De informatie die beschikbaar komt kun je zien als een soort innerlijke TomTom. Beter weten welke keuzes je wilt maken. Een andere kijk op het leven of op jezelf. Dingen worden duidelijker voor je. Een gehoorde reactie van een cliënt: “het is net alsof ik door een schoongewassen raam naar buiten kijk”.


Het is een bijzondere, vaak levens veranderende ervaring. Reconnective Healing is een bron voor balans en heelheid. Het is voelbaar en de effecten vinden snel plaats, in 1-3 sessies, én zijn vaak blijvend. Cliënten geven aan dat er een grote verandering in hun bewustzijn heeft plaats gevonden. Dat ze meer zelfvertrouwen hebben en beter weten welke keuzes ze willen maken. Ze voelen zich gezonder, gelukkiger en ervaren meer rust en balans. Kortom er vindt een verandering plaats.

Sessie (s)