De internationale wetenschap ondersteund en bevestigd Reconnective Healing. Wereldwijd wordt het gezien als de koploper in het groeiende werkgebied van energetische gezondheidszorg. De baten van Reconnective Healing zijn meetbaar en aanzienlijk. Ze laten positieve effecten op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau zien.


Onderzoek

Ziekenhuizen, universiteiten en onderzoekers over de hele wereld onderzoeken de effecten van Reconnective Healing. Ze willen een verklaring vinden voor wonderbaarlijke genezingen. De effectiviteit van Reconnective Healing is inmiddels aangetoond en gedocumenteerd in meer dan 12 internationale studies. De wetenschap gaat nog steeds door met onderzoeken hoe het werkt.

Ze weten dat wanneer de Reconnective Healing frequenties resoneren met onze lichaamsfrequenties, we een hoger niveau van licht uitstralen. Het is aangetoond dat dit onze DNA herstructureert. Dit resultaat ziet men in een uitstralen van meetbaar hogere niveaus van biofotonen. Dit zijn uiterst zwakke lichtstralingen, die geproduceerd worden door levende cellen. Ze weten ook dat het zuurstofgehalte in het bloed toeneemt,  één van de effecten die gelijk meetbaar is.


Dr. Kortotkov uit Rusland

Hij onderzocht de effecten van Reconnective healing op sporters en ontdekte dat ze sneller herstelden en betere prestaties leverden. Hij schreef hierover het boek “Science Confirms Reconnective Healing”.


Dr. William Tiller

Deze Stanford Professor Emeritus, zegt dat informatie die overgebracht wordt door de Reconnective Healing frequenties, coherentie en ordening creëert. Met andere woorden, een grotere harmonie en balans in ons creëert.

Dr. William Tiller ontwikkelde meetapparatuur waarmee subtiele energie gemeten kan worden. Hij onderzocht wat er gebeurd in de ruimte waar healings gegeven worden, met verbluffende resultaten. Tiller herhaalde zijn experimenten op verschillende locaties om zeker van de uitslagen te zijn. De wetenschappelijke termen zijn slechts door enkelen te begrijpen. Daarom heeft Tiller de uitslagen vertaald naar veranderingen in temperatuur, een begrijpelijke meeteenheid. In een ruimte waar Reconnective Healing onderwezen wordt (bij een seminar) vindt er een verandering plaats in de subtiele energie. Deze is gelijk aan een temperatuur toename van 300 graden!


 Professor Fritz-Albert Popp 

Hij kan vastleggen dat de handen van Reconnective Healing practitioners daadwerkelijk licht in de vorm van biofotonen (kleine lichtbundeltjes) uitstralen.  Alle levende organismen stralen biofotonen uit die niet met het blote oog kunnen worden gezien. Maar ze kunnen wel worden waargenomen met speciale apparatuur. Deze lichtstraling is een indicatie van de toestand waarin het levende organisme zich bevindt.

Wetenschappelijk is aangetoond dat alle levende organisme licht nodig hebben voor het aansturen van biochemische reacties in de cellen. De cellen van het lichaam stralen licht uit en is van nature sterk gebundeld.

Echter: onder invloed van storingen verzwakt dit licht en krijgt dan een chaotisch karakter. Het lichaam is dan niet meer in staat om zijn zelf herstellend vermogen in te schakelen. Het raakt steeds meer verstoord, hetgeen tenslotte tot ziekte leidt.


De Universiteit van Arizona heeft aangetoond dat de hersengolven van diegene die Reconnective Healing ondergaat significant veranderen.

Science and Research Reconnection

Eric Pearl – Israel  – Energie, Wetenschap & Reconnective Healing